Databáze epSOS zdravotnických zařízení

Najděte si epSOS službu

Zde klikněte pro vyhledání zdravotnického zařízení se službou epSOS v zemi, do které se chystáte vycestovat. Vyhledávač je dostupný pouze v angličtině.

epSOS pro veřejnost

Jezdíte na dovolenou po Evropě? Pracujete přechodně v některém členském státě EU? Nebo Vás pracovní povinnosti nutí často obchodně cestovat do konkrétní evropské země? Pak právě Vy nejlépe oceníte přínosy projektu epSOS.

Zdravotní péče v zahraničí může být od této chvíle pro Vás bezpečnější a pohodlnější. Prostřednictvím evropského projektu epSOS. Díky němu se zahraničnímu zdravotníkovi, který Vás ošětřuje, dostane všech potřebných informací o Vašem zdravotním stavu, zdravotních omezeních a užívaných lécích. Vyhnete se tak nebezpečí, že Vám lékař předepíše léky, které kontraindikují s těmi, které aktuálně užíváte. Eliminujete riziko, že Vám lékař navrhne léčbu, která zhorší projevy dlouhodobých zdravotních problémů. Naproti tomu lékař, vybavený dostatkem informací o Vás může navrhnout léčbu cílenou, účinnou a bezpečnou. A v neposlední řadě se vyhnete nepříjemné konfrontaci s neznalostí místního jazyka, kdy nebudete schopni lékaři důležité informace sdělit vinou jazykové bariéry.

Vaše zdravotní informace pak mohou být v případě zdravotního problému v zahraničí předána prostřednictvím Národních kontaktních bodů ošetřujícímu lékaři. Předtím jsou ovšem pomocí epSOS překladových mechanizmů převedeny do formy srozumitelné zdravotníkovi v zemi, kde je Vám poskytována zdravotní péče.

V okamžiku, kdy budete potřebovat v zahraničí zdravotní péči, přesvedčte se, zda zdravotnické zařízení, kde se ocitnete, není náhodou zapojeno v systému epSOS. Touto informací by měli být vybaveni pracovníci recepce, kde by též mělo být viditelně vylepené logo epSOS.

 

Pilotní provozy projektu epSOS, které budou v různých evropských zemích probíhat od března 2012 do prosince 2013, ověří možnost výměny zdravotních dat v Pacientských souhrnech, elektronických lékařských receptů a výdejů léků na elektronický lékařský recept. Poprvé tak mohou miliony evropských pacientů, kteří vyhledají lékařskou pomoc v zahraničí, efektivně využít služeb přeshraničního systému elektronického zdravotnictví.  

Více informací o rozsáhlém pilotním projektu, procesu realizace a vybraných pilotních územích nalezneteOpens external link in new window zde (pouze v anglickém jazyce).

Praktické ukázky (modelové příklady), jak služby elektronického zdravotnictví (souhrnné elektronické zdravotní záznamy, elektronické lékařské předpisy a výdej léků na elektronický lékařský předpis) mohou zvýšit kvalitu běžně poskytované zdravotní péče, naleznete zde.